Start

 

 

Witaj na stronie

Królewskiej Fundacji Romów

 

 

Jako Członek Rządowej Komisji Wspólnej do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych reprezentuję wszystkich Romów. Uważam, iż osoba na niniejszym stanowisku powinna przestrzegać wewnętrznego prawa Romów – Romanipen nie łamiąc przy tym prawa polskiego. Ponadto taka osoba winna być autorytetem, szanować każdego człowieka, a jednocześnie być szanowaną przez innych. Romowie obdarzyli mnie mandatem zaufania, więc jestem do Waszej dyspozycji. Dostaję wiele maili i telefonów z prośbą o pomoc od Romów z całej Polski. Staram się każdemu pomóc na tyle, na ile jest to w mojej mocy, czy to za pośrednictwem Ministerstwa czy pełnomocników Wojewodów do spraw romskich. Wiążę nadzieje, że nowe władze wsłuchają się w głosy społeczności romskiej, co zaprocentuje w przyszłości.

We wszystkich sprawach proszę o kontakt droga mailową bogdantrojanek@interia.pl 

TO JA MAM SŁUŻYĆ ROMOM, A NIE ONI MI.