Witaj na stronie

Królewskiej Fundacji Romów

O mnie

Jako Członek Rządowej Komisji Wspólnej do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych reprezentuję wszystkich Romów.

Uważam, iż osoba na niniejszym stanowisku powinna przestrzegać wewnętrznego prawa Romów – Romanipen nie łamiąc przy tym prawa polskiego. Ponadto taka osoba winna być autorytetem, szanować każdego człowieka, a jednocześnie być szanowaną przez innych. Romowie obdarzyli mnie mandatem zaufania, więc jestem do Waszej dyspozycji. Dostaję wiele maili i telefonów z prośbą o pomoc od Romów z całej Polski. Staram się każdemu pomóc na tyle, na ile jest to w mojej mocy, czy to za pośrednictwem Ministerstwa czy pełnomocników Wojewodów do spraw romskich. Wiążę nadzieje, że nowe władze wsłuchają się w głosy społeczności romskiej, co zaprocentuje w przyszłości.

"To ja mam służyć Romom, a nie oni mi."

Szero Rom Henryk Nudziu Kozłowski

Nieżyjący romski król, działacz społeczności romskiej w Polsce oraz założyciel Królewskiej Fundacji Romów.

Król Romów Ryszard Paczkowski

Cel działania

Wspieranie

Wspieranie udziału Romów w budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Kształtowanie

Kształtowanie świadomości narodowej Romów.

Edukacja

Wspieranie procesu edukacyjnego romskiej młodzieży i dorosłych

Tradycja

Zachowanie bogactwa tradycji i rozwój kultury narodu zagrożonego wyginięciem