Rok 2023 :

  1. VII Ogólnopolska Biesiada Cygańsko-Słowiańska połączona z konkursem piosenki w języku Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
  2.  Dofinansowanie kosztów Biura Królewskiej Fundacji Romów w 2020 roku prowadzącego działalność na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej Romów
  3. Funkcjonowanie Romskiej Świetlicy Integracyjnej w Szczecinku
  4. Kursy zawodowe

 

 

 

Współfinansowane przez :