ZAJĘCIA MUZYCZNE

W raz z początkiem, 2019 roku ruszyła kolejna edycja, Integracyjnych Zajęć Artystycznych-Zajęcia Muzyczne. Podczas styczniowych zajęć, młodzież utrwalała umiejętności zdobyte w poprzednich edycjach zajęć . Dla nowych uczestników, zorganizowaliśmy zajęcia dodatkowe, aby nauczyć Ich podstaw umiejętności nabytych przez pozostałych uczestników w ubiegłych latach.

Badania dotyczące migracji Polskich Romów

 

Drodzy Bracia i Siostry,  nie tylko Romowie

Poniżej zamieszczamy informacje na temat badań dotyczących migracji Polskich Romów  jak i raport o migracjach(pod poniższym linkiem) na podstawie badań przeprowadzonych w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. 

Jeżeli  ktoś z Was chciałby podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ten temat to serdecznie zachęcamy.

http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Migracje-Rom%C3%B3w-PL.pdf   (raport w języku polskim)

http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Migracje-Rom%C3%B3w-ROM.pdf  (raport w języku romskim)

Między zmianą a tradycją – migracyjne ścieżki polskich Romów

Mimo ogromnego zainteresowania zarówno opinii publicznej jak i świata akademickiego poakcesyjnymi migracjami obywateli polskich korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej, niemal nic nam nie wiadomo o migracjach polskich Romów, zarówno w wymiarze historycznym jak i społecznym. Migracje jednak zdają się mieć ogromny wpływ na tę grupę etniczną – w opinii niektórych organizacji romskich, mamy do czynienia z masową emigracją tej ludności, i nie brak miejscowości z których wyjechali prawie wszyscy przedstawiciele tej mniejszości. W tym sensie cisza – zarówno ze świata nauki jak i opinii publicznej – na ten temat jest uderzająca, gdyż pierwszy etniczny eksodus z Polski od czasów emigracji do Niemiec lat 70-tych czy emigracji polskich Żydów po 68 r. wydaje się pozostawać zupełnie niezauważony. Badanie finansowane w ramach programu Polonez „Między zmianą a tradycją – migracyjne ścieżki polskich Romów” zbadało to zagadnienie z perspektywy antropologii społecznej. Korzystając z transnarodowej optyki zespół badawczy przyglądał się kilku sieciom migracyjnym obejmujących Polskę i Anglię. Głównym celem badania była eksploracja kwestii wpływu migracji na tożsamość społeczną i kulturową polskich Romów w Polsce jak i w Anglii, kwestie transferów społecznych, zmian w relacjach międzypokoleniowych i międzygrupowych, a także uchwycenie specyfiki jak i podobieństw między migracjami Polaków a migracjami poszczególnych grup polskich Romów (Bergitka, Polska Roma). Wyniki badań prezentowane były na licznych konferencjach w kraju i za granicą, a dostępne materiały z badań zostały zaprezentowane na kończącej badania konferencji naukowej.

Konferencja podsumowująca wyniki projektu miała miejsce 4 października 2018 r. Została ona zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW  w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i wpisana w kalendarz obchodów 25-lecia istnienia Ośrodka.

Zespół badawczy przedstawił szerszej publiczności założenia i główne cele projektu, przebieg badań oraz wyniki. Udostępniono również raport w języku polskim i romanes, który podsumowywał najważniejsze wyniki badań. Prezentacje zespołu badawczego dotyczyły między innymi: specyfiki badań, uwarunkowań społeczno-politycznych migracji Romów, transnarodowego życia i relacji międzygrupowych, konwersji religijnych. Obrady podsumował wykład Andrzeja Mirgi, Prezesa Zarządu Roma Education Fund. Przed lunchem zapoznaliśmy się także z pierwszą na polskim rynku książką dotyczącą tradycji kulinarnych Romów, autorstwa dr Magdaleny Kwiecińskiej i Moniki Szewczyk „Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportów.

Drodzy Bracia i Siostry

Chciałbym poinformować, że od początku tego roku usilnie staram się aby zostały wprowadzone zmiany odnośnie zasad przyznawania dotacji ze środków unijnych. Propozycje zmian jak również pismo przewodnie zostały wysłane do odpowiedniego Ministerstwa. Jeśli nie wszyscy mieli okazje do zapoznania się z moimi propozycjami zmian jak również z odpowiedzią Ministerstwa bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentami poniżej. w przypadku pytań czy sugestii bardzo proszę pisać na adres mailowy bogdantrojanek@interia.pl  krolewskafundacja.org.pkrolewskafundacja.org.pl/…/ZMIANY-KFR-POWER.odtl/…/Królewska-Fundacja-Romów-POWER.docx