WAŻNE DLA ROMÓW!!!

Szczecinek 19 czerwca 2019 roku

 

Bogdan Trojanek

członek Komisji Wspólnej Rządu, Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 

Bracia i Siostry Romowie,

mam wielką radość z możliwości powiadomienia Was o dwóch bardzo ważnych wydarzeniach, jakie  będą się działy w dniu 27 czerwca 2019 roku na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie.

Pierwsza sprawa dotyczy: realizacji naszych wniosków i postulatów w sprawie  wykonania dużego projektu Unii Europejskiej w zakresie działania 2.7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 ( PO WER )  Działanie 2.7 ” Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”  – Typ projektu 1 o tytule:  ”  Kompleksowe działanie na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnienie Romów i integrację ze społecznością większościową „.

Drugi problem: to postulowany nasz Romski projekt i wniosek w zakresie objęcia pomocą i dofinansowaniem przez Państwo  dla społeczności romskiej  kosztów leczenia osób przewlekle chorych i korzystajacych z pomocy społecznej ( MOPS.GOPS ) realizowany wspólnie z Ministerem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz MSWiA.

Mam wielką satysfakcję, że oba nasze romskie postulaty znalazły wsparcie w naszym Rządzie.

Od 2018 roku , przy wielkim  wsparciu Szero Roma Henryka Nudziu Kozłowskiego czyniłem – jako członek Komisji Wspólnej –   wysiłki i starania, aby społeczność romska uczestniczyła i korzystała z możliwości , jakie dają oba Projekty działania.

Teraz mamy sukces! Wielki sukces dla Romek i Romów. Oto Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju , przy wielkim udziale Minsitra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej przyjęło wspólne kierunki działania na rzecz wsparcia m.in. społeczności romskiej w Polsce w zakresie nowych wytycznych realizacji w latach 2014 – 2020 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja , Rozwój w skrócie zwanego PO WER oraz Projekt Rządowy w zakresie konieczności dofinansowania płatnych lekarstw , także dla naszych Braci i Sióstr romskich , którzy bez względu na wiek otrzymają wsparcie i dofinansowanie od naszego Państwa przy zakupie leków dla przewlekle chorych, którzy korzystają z pomocy społecznej.

Te nasze romskie postulaty , które w Waszym imieniu, jako członek Komisji Wspólnej kierowałem do władzy państwowej znalazły się już nie jako problemy do dyskusji, ale znajdują się na etapie realizacji.

Co mogą otrzymać Romowie?

  • możliwość dofinansowania ze środków publicznych działań na rynku pracy PO WER
  • korzystanie z bezpłatnych leków dla przewlekle chorych Romek i Romów, którzy nie posiadają środków finansowych na zakup leków bez względu na wiek

Dwa lata wytrwałej pracy przyniosło efekty i olbrzymią radość, że mogę śmiało powiedzieć Braciom i Siostrom Romskim – jest konkret! Jest pomoc finansowa dla wszystkich potrzebujących i biednych Romek i Romów przewlekle chorych na leczenie.

To są fakty i tymi dobrymi wiadomościami dzielę się z moimi Braćmi i Siostrami.

A jak?  i o co?  toczyła się walka dla uzyskania pomocy i wsparcia dla społeczności romskiej przypominają dokumenty, jakie publikujemy na stronie Królewskiej Fundacji Romów.

Dziękuję za wsparcie , jakie otrzymałem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego –  ale i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, szczególnie zaś pana Radcy Ministra Andrzeja Marciniaka, którym serdeczne Bóg zapłać za pomoc i doradztwo oraz życzliwość w mojej codziennej pracy dla Romów.

To są konkrety mojej pracy, jako członka Komisji Wspólnej na rzecz Romów ku pamięci wszelkim malkontentom i stawiającym bezpodstawne zarzuty o braku mojej  pracy na rzecz Romek i Romów.

Zawsze mówię – mniej gadać i narzekać , a więcej robić konkretnych rzeczy  na rzecz Romów!

 

ZAJĘCIA MUZYCZNE

W raz z początkiem, 2019 roku ruszyła kolejna edycja, Integracyjnych Zajęć Artystycznych-Zajęcia Muzyczne. Podczas styczniowych zajęć, młodzież utrwalała umiejętności zdobyte w poprzednich edycjach zajęć . Dla nowych uczestników, zorganizowaliśmy zajęcia dodatkowe, aby nauczyć Ich podstaw umiejętności nabytych przez pozostałych uczestników w ubiegłych latach.

Badania dotyczące migracji Polskich Romów

 

Drodzy Bracia i Siostry,  nie tylko Romowie

Poniżej zamieszczamy informacje na temat badań dotyczących migracji Polskich Romów  jak i raport o migracjach(pod poniższym linkiem) na podstawie badań przeprowadzonych w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. 

Jeżeli  ktoś z Was chciałby podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ten temat to serdecznie zachęcamy.

http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Migracje-Rom%C3%B3w-PL.pdf   (raport w języku polskim)

http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Migracje-Rom%C3%B3w-ROM.pdf  (raport w języku romskim)

Między zmianą a tradycją – migracyjne ścieżki polskich Romów

Mimo ogromnego zainteresowania zarówno opinii publicznej jak i świata akademickiego poakcesyjnymi migracjami obywateli polskich korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej, niemal nic nam nie wiadomo o migracjach polskich Romów, zarówno w wymiarze historycznym jak i społecznym. Migracje jednak zdają się mieć ogromny wpływ na tę grupę etniczną – w opinii niektórych organizacji romskich, mamy do czynienia z masową emigracją tej ludności, i nie brak miejscowości z których wyjechali prawie wszyscy przedstawiciele tej mniejszości. W tym sensie cisza – zarówno ze świata nauki jak i opinii publicznej – na ten temat jest uderzająca, gdyż pierwszy etniczny eksodus z Polski od czasów emigracji do Niemiec lat 70-tych czy emigracji polskich Żydów po 68 r. wydaje się pozostawać zupełnie niezauważony. Badanie finansowane w ramach programu Polonez „Między zmianą a tradycją – migracyjne ścieżki polskich Romów” zbadało to zagadnienie z perspektywy antropologii społecznej. Korzystając z transnarodowej optyki zespół badawczy przyglądał się kilku sieciom migracyjnym obejmujących Polskę i Anglię. Głównym celem badania była eksploracja kwestii wpływu migracji na tożsamość społeczną i kulturową polskich Romów w Polsce jak i w Anglii, kwestie transferów społecznych, zmian w relacjach międzypokoleniowych i międzygrupowych, a także uchwycenie specyfiki jak i podobieństw między migracjami Polaków a migracjami poszczególnych grup polskich Romów (Bergitka, Polska Roma). Wyniki badań prezentowane były na licznych konferencjach w kraju i za granicą, a dostępne materiały z badań zostały zaprezentowane na kończącej badania konferencji naukowej.

Konferencja podsumowująca wyniki projektu miała miejsce 4 października 2018 r. Została ona zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW  w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i wpisana w kalendarz obchodów 25-lecia istnienia Ośrodka.

Zespół badawczy przedstawił szerszej publiczności założenia i główne cele projektu, przebieg badań oraz wyniki. Udostępniono również raport w języku polskim i romanes, który podsumowywał najważniejsze wyniki badań. Prezentacje zespołu badawczego dotyczyły między innymi: specyfiki badań, uwarunkowań społeczno-politycznych migracji Romów, transnarodowego życia i relacji międzygrupowych, konwersji religijnych. Obrady podsumował wykład Andrzeja Mirgi, Prezesa Zarządu Roma Education Fund. Przed lunchem zapoznaliśmy się także z pierwszą na polskim rynku książką dotyczącą tradycji kulinarnych Romów, autorstwa dr Magdaleny Kwiecińskiej i Moniki Szewczyk „Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportów.