II Integracyjne spotkanie młodzieży romskiej i polskiej z wychowankami młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Rzepczynie