Odznaczeni złotym medalem Manuś Cierheń (Człowiek z gwiazd)

Odznaczanie

Król Romów Ryszard Paczkowski oraz Rada Królewska Romów w 2020 roku postanowiła odznaczać złotym medalem ludzi zasłużonych dla kultury romskiej, którzy swoją pracą i zaangażowaniem zmienili wizerunek Romów. Są to ludzi sztuki, kultury, nauki, duchowieństwa i polityki. Całemu przedsięwzięciu odznaczonych przewodzi Bogdan Trojanek.

Rok 2023

 BRONISŁAWA KORSUN ” RANDIA”

Odznaczona złotym medalem Manuś Ciercheń – Człowiek z gwiazd

nadany przez Króla Romów Ryszarda Paczkowskiego  i Radę Królewską w dn. 05.06.2023

 jako pierwszą romską kobietę, artystkę która przyczyniła się do promowania kultury Romów.

Rok 2022

Elżbieta Jaworowicz

Odznaczona medalem Manuś Cierheń (Człowiek z Gwiazd) nadanym przez Króla Romów Ryszarda Paczkowskiego i Radę Królewską w dn.16 sierpnia 2022 roku, za wybitne osiągnięcia dziennikarskie z programem TVP „Sprawa dla reportera”, za swoją pracę na rzecz ratowania i pomocy ludziom, za poświęcenie swojego życia służbie dla drugiego Człowieka również Roma.

Profesor dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

Odznaczony medalem Manuś Cierheń (Człowiek z Gwiazd) nadanym przez Króla Romów Ryszarda Paczkowskiego i Radę Królewską w dn. 6 sierpnia 2022 roku za wybitne osiągnięcia naukowe, za radość z ratowanego życia ludzkiego, za troskę o rodzinę, szacunek i poświęcenie swojego życia nauce i praktyce Wielkiego Chirurga Onkologa, który również przyczynił się do ratowania życia i zdrowia wielu Romów i Romek.

Dr Małgorzata Różycka

Odznaczona medalem Manuś Cierheń (Człowiek z Gwiazd) nadanym przez Króla Romów Ryszarda Paczkowskiego i Radę Królewską w dn. 6 sierpnia 2022 roku jako wybitnego i czołowego znawcy problematyki romskiej ,tak na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Jako społecznika i aktywisty , zawodowego polityka ,dla którego sprawy Romek i Romów wypełniły swoją aktywnością większą część życia. Za niesienie pomocy bliźniemu, za troskę , szacunek oraz za poświęcenie swojego życia służbie dla drugiego, pokrzywdzonego Człowieka.

Rok 2021

Zofia i Czesława Raifer

W dn. 7 sierpnia 2021 roku Siostry Raifer zostały odznaczone medalem Manuś Cierheń (Człowiek z Gwiazd) nadanym przez Króla Romów Ryszarda Paczkowskiego i Radę Królewską, jako wielkie artystki, które od wielu lat promują cygańską kulturę, wokalistki znane z zespołu Roma.

Leopold Kozłowski

Odznaczony pośmiertnie w dn. 7 sierpnia 2021 roku medalem Manuś Cierheń(Człowiek z Gwiazd) nadanym przez Króla Romów Ryszarda Paczkowskiego i Radę Królewską, jako wielki przyjaciel Romów, autor tekstów wielu piosenek pisanych dla Romów i o Romach.

Ryszard Ulicki

Odznaczony pośmiertnie w dn. 7 sierpnia 2021 roku medalem Manuś Cierheń (Człowiek z Gwiazd) nadanym przez Króla Romów Ryszarda Paczkowskiego i Radę Królewską, jako przyjaciela Romów, Honorowego Wójta Romów, autora tekstów wielu przebojów.

Rok 2020

Ks. Stanisław Opocki

Odznaczony medalem Manuś Cierheń (Człowiek z Gwiazd) nadanym przez Króla Romów Ryszarda Paczkowskiego i Radę Królewską w dn. 8 sierpnia 2020 za wieloletnie opiekowanie się biednym romskim osiedlem w Łosinie Górnej.

Jan Kanty Pawluśkiewicz

Odznaczony medalem Manuś Cierheń (Człowiek z Gwiazd) nadanym przez Króla Romów Ryszarda Paczkowskiego i Radę Królewską w dn. 8 sierpnia 2020 za skomponowanie symfonii „Harfy Papuszy”

Jerzy Ficowski

Odznaczony pośmiertnie medalem Manuś Cierheń (Człowiek z Gwiazd) nadanym przez Króla Romów Ryszarda Paczkowskiego i Radę Królewską w dn. 8 sierpnia 2020 za przetłumaczenie na język polski wierszy romskiej poetki Bronisławy Wajs Papuszy.