Praca Królewskiej Fundacji Romów w czasie pandemii

Mimo trudnego dla nas wszystkich czasu zaostrzeń i ograniczeń w związku z pandemią, Fundacja w miarę możliwości realizowała zaplanowane na ten rok działania i programy dofinansowywane przez MSWiA oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.