Integracyjne zajęcia artystyczne

 

INTEGRACYJNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 

 

Od 01.07.2018r.cztery razy w tygodniu organizowane były zajęcia artystyczne po 90 minut. W poniedziałki zajęcia plastyczne w integracji z muzyką, we wtorki zajęcia wokalne, w środy zajęcia taneczne i w czwartki gra na instrumencie w grupach maksymalnie 5cio osobowych.

W zajęciach uczestniczyła w większości młodzież w wieku 14 – 19 lat. Instrumenty, jakie mieli do wyboru to gitara klasyczna lub keyboard. W większości dzieci i młodzież uczestniczące w tegorocznych zajęciach, to osoby, które uczestniczyły w zajęciach również w ubiegłym roku, rozwijały więc dotychczas nabytych umiejętności.  W tym roku nowymi zajęciami były zajęcia taneczne, o które uczestnicy dopytywali sie w roku ubiegłym. W zajęciach tych uczestniczyły głównie dziewczęta, a zainteresowanie było na tyle duże, że zajęcia odbywały się w dwóch turach. Umiejętności pozyskane dzięki zajęciom, uczestnicy będą mogli zaprezentować na ogniskach, biesiadach oraz uroczystościach organizowanych przez Królewska Fundacje Romów jak również w konkursach organizowanych przez inne instytucje.

Zajęcia artystyczne mają na celu nie tylko rozwój i pogłębianie umiejętności i zdolności artystycznych dzieci i młodzieży, ale też wychowanie poprzez sztukę. Dzięki zajęciom młodzież i dzieci romskie poznawały i uczyły się muzyki swoich pradziadków, kultury, która wypłynęła z taborów. Dzieci poprzez zabawę pogłębiały wiedzę na temat historii narodu romskiego.

 

Poprzez nasze zajęcia w sposób delikatny i nienaruszający sfery osobistej uczestników oddziaływaliśmy na wychowanie, pobudzenie zachowań empatycznych oraz rozwój emocjonalny, rozwój wrażliwości. Poprzez zajęcia staraliśmy się, aby dzieci uwierzyły we własne możliwości nie tylko w dziedzinach muzycznych, ale również w innych dziedzinach nauki ( w szkole). Mamy nadzieje, że skutkuje to lepszymi wynikami na świadectwach szkolnych.

 

Dotacja została wykorzystana w całości.

 

Zrealizowano dzięki dotacji MSWiA.