2017

W 2017 roku Fundacja zrealizowała 6 projektów współfinansowanych m.in. przez: