Trudne sprawy

Prezes Fundacji pomaga w rozwiązywaniu, problemów i wspiera nie tylko młodzież lecz, osoby w różnym wieku. Wspólne spotkania i dzielenie się swoimi doświadczeniami, pomagają w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.