Ważne dla Romów!!!

Szczecinek 19 czerwca 2019 roku

Bogdan Trojanek

członek Komisji Wspólnej Rządu, Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Bracia i Siostry Romowie,

mam wielką radość z możliwości powiadomienia Was o dwóch bardzo ważnych wydarzeniach, jakie  będą się działy w dniu 27 czerwca 2019 roku na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie.

Pierwsza sprawa dotyczy: realizacji naszych wniosków i postulatów w sprawie  wykonania dużego projektu Unii Europejskiej w zakresie działania 2.7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 ( PO WER )  Działanie 2.7 ” Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”  – Typ projektu 1 o tytule:  ”  Kompleksowe działanie na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnienie Romów i integrację ze społecznością większościową „.

Drugi problem: to postulowany nasz Romski projekt i wniosek w zakresie objęcia pomocą i dofinansowaniem przez Państwo  dla społeczności romskiej  kosztów leczenia osób przewlekle chorych i korzystajacych z pomocy społecznej ( MOPS.GOPS ) realizowany wspólnie z Ministerem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz MSWiA.

Mam wielką satysfakcję, że oba nasze romskie postulaty znalazły wsparcie w naszym Rządzie.

Od 2018 roku , przy wielkim  wsparciu Szero Roma Henryka Nudziu Kozłowskiego czyniłem – jako członek Komisji Wspólnej –   wysiłki i starania, aby społeczność romska uczestniczyła i korzystała z możliwości , jakie dają oba Projekty działania.

Teraz mamy sukces! Wielki sukces dla Romek i Romów. Oto Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju , przy wielkim udziale Minsitra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej przyjęło wspólne kierunki działania na rzecz wsparcia m.in. społeczności romskiej w Polsce w zakresie nowych wytycznych realizacji w latach 2014 – 2020 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja , Rozwój w skrócie zwanego PO WER oraz Projekt Rządowy w zakresie konieczności dofinansowania płatnych lekarstw , także dla naszych Braci i Sióstr romskich , którzy bez względu na wiek otrzymają wsparcie i dofinansowanie od naszego Państwa przy zakupie leków dla przewlekle chorych, którzy korzystają z pomocy społecznej.

Te nasze romskie postulaty , które w Waszym imieniu, jako członek Komisji Wspólnej kierowałem do władzy państwowej znalazły się już nie jako problemy do dyskusji, ale znajdują się na etapie realizacji.

Co mogą otrzymać Romowie?

  • możliwość dofinansowania ze środków publicznych działań na rynku pracy PO WER
  • korzystanie z bezpłatnych leków dla przewlekle chorych Romek i Romów, którzy nie posiadają środków finansowych na zakup leków bez względu na wiek

Dwa lata wytrwałej pracy przyniosło efekty i olbrzymią radość, że mogę śmiało powiedzieć Braciom i Siostrom Romskim – jest konkret! Jest pomoc finansowa dla wszystkich potrzebujących i biednych Romek i Romów przewlekle chorych na leczenie.

To są fakty i tymi dobrymi wiadomościami dzielę się z moimi Braćmi i Siostrami.

A jak?  i o co?  toczyła się walka dla uzyskania pomocy i wsparcia dla społeczności romskiej przypominają dokumenty, jakie publikujemy na stronie Królewskiej Fundacji Romów.

Dziękuję za wsparcie , jakie otrzymałem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego –  ale i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, szczególnie zaś pana Radcy Ministra Andrzeja Marciniaka, którym serdeczne Bóg zapłać za pomoc i doradztwo oraz życzliwość w mojej codziennej pracy dla Romów.

To są konkrety mojej pracy, jako członka Komisji Wspólnej na rzecz Romów ku pamięci wszelkim malkontentom i stawiającym bezpodstawne zarzuty o braku mojej  pracy na rzecz Romek i Romów.

Zawsze mówię – mniej gadać i narzekać , a więcej robić konkretnych rzeczy  na rzecz Romów!