Projekty

Królewska Fundacja Romów ku lepszej i pełniejszej realizacji celów statutowych na każdej możliwej płaszczyźnie stara się o dofinansowanie m.in. z Ministerstwa, Urzędu Wojewódzkiego jak i Funduszy Unijnych.