Międzynarodowy dzień Romów

Uroczystość z okazji „Międzynarodowego Dnia Romów” przyczyniła się do zapoznania społeczności polskiej z kulturą romską, m.in. poprzez prelekcję, wiersze, piosenki, wystawę prac plastycznych, które odbyły się podczas koncertu. Dodatkowo w organizację niniejszej uroczystości były zaangażowane również osoby pochodzenia polskiego. Konkurs plastyczny pt. „Mój kolega Rom” miał na celu ukazać pozytywne relacje, które powinny i mogą panować między społecznościami. Ponadto poprzez konkurs można było dotrzeć również do dzieci i młodzieży by już od najmłodszych lat kształtować w nich postawę tolerancji w stosunku do innych narodów.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecinek.