Wieczorki integracyjne przy ognisku

Podczas spotkań przy ognisku, zaproszeni goście ( Król Romów Polskich, Starszyzna romska, autorytety społeczności romskiej) opowiadali o tradycjach romskich przekazywanych z pokolenia na pokolenie, kulturze Romów, skąd się wzięły dane tradycje, dlaczego Romowie powinni ich przestrzegać, a Polacy szanować. Wspominano czasy taborów, zarówno przez Romów jak i Polaków pamiętających Romów z tamtych lat urozmaici wspólne wieczory. Nie zabrakło też wspólnego śpiewu i tańca cygańskiego, oraz poczęstunku w postaci tradycyjnych romskich potraw przygotowanych podczas ogniska przez kobiety romskie.  Podczas ostatniego (z trzech) ogniska odbył się Quiz na temat kultury i tradycji romskich, skierowany do polskiej części gości, oraz na temat kultury i tradycji Polskiej skierowany do Romów.