Projekt białe dni dla społeczności romskiej

Ograniczony dostęp społeczności romskiej do służby zdrowia jest jednym z podstawowych problemów, z jakimi Romowie spotykają się na co dzień. Należy uwzględnić fakt, iż wzrasta zachorowanie Romów przede wszystkim na wirusowe zapalenie wątroby typu B, astmę, zapalenie płuc, bronchit, gruźlicę, anemię, upośledzenie umysłowe oraz nadczynność tarczycy. Wynika to głównie z braku profilaktyki wśród tej grupy społecznej, a często wykonanie podstawowych badań czy szczepień jest pierwszym krokiem do wczesnego wykrycia i leczenia, a także przeciwdziałania.

W związku z powyższym Królewska Fundacja Romów zrealizowała po raz kolejny zadanie „Białe dni dla społeczności romskiej” w ramach „Projektu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Fundacja umożliwiła wykonanie badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarskiej z zakresu badania kardiologicznego w tym konsultacje + EKG i echo serca, badania kompleksowego krwi: morfologię podstawową, enzymy wątrobowe (AIAT,AspAT,GGTP,ALP), hormon tarczycy TSH, USG jamy brzusznej, konsultacji ginekologicznej z cytologią, badanie okulistyczne w tym wykonano okulary korekcyjne dla osób, które mają problemy ze wzrokiem. Dodatkowo niektórym osobom, lekarz zalecił dodatkowe konsultacje lekarskie oraz badania medyczne, co również zostało pokryte przez Królewską Fundację Romów. Podsumowując badaniami objęto około 40 Romów ze Szczecinka i okolic. Badania zostały wykonane przez Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej Podimed Sp. zo.o.

Projekt realizowany w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” dofinansowany przez