Projekt dofinansowanie przedszkola dla dzieci romskich

Królewska Fundacja Romów w swoich działaniach dąży również do wspierania działań skierowanych na kształtowanie i rozwój indywidualny umiejętności dziecka. W związku z tym Fundacja stara się umożliwić dostęp do edukacji dzieciom romskim już od najmłodszych lat. Celem projektu jest poprawa stanu edukacji wśród Romów poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej. Projekt ma istotne znaczenie ze względu na fakt, iż wśród wielu rodzin romskich praktyka posyłania dzieci do przedszkoli nie istniała. Przyczyn możemy się doszukiwać w zbyt niskiej świadomości rodziców , jak ważna jest edukacja przedszkolna w kształtowaniu przyszłych postaw edukacyjnych młodego człowieka. Istotnym problemem jest także kondycja finansowa większości rodzin romskich. Przedszkola, w większości prywatne skutecznie blokują dzieciom romskim zwłaszcza z rodzin najuboższych dostęp do edukacji oraz adaptacji w społeczeństwie. Dyrektorzy wielu przedszkoli mają obawy przed przyjęciem dziecka romskiego. Wynika to w znacznej mierze z obaw przed wypłacalnością rodziców, dlatego tak istotne jest dofinansowanie przedszkoli dla dzieci romskich. Przełamanie barier finansowych jest pierwszym krokiem ku rozwojowi edukacyjnemu małych Romów. Należy zaznaczyć, iż zapoczątkowanie edukacji już na etapie przedszkolnym znajdzie swoje odzwierciedlenie w przyszłości w dalszym etapie edukacji. Realizacja projektu umożliwia pokonanie barier edukacyjno-adaptacyjnych, a także uświadomi rodzinom romskim, że edukacja jest koniecznym warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa Romów w nowoczesnym świecie. 
Obecnie zadaniem zostały objęte dzieci pochodzenia romskiego zamieszkujące Szczecinek. 

Projekt realizowany w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” dofinansowany przez