Projekt zajęcia artystyczne

Projekt ma na celu wspólne uczenie się wartościowego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży. Wychowanie przez sztukę służy poznawaniu rzeczywistości oraz moralnemu wychowaniu człowieka. Prowadząc artystyczne zajęcia integracyjne mamy na celu w sposób delikatny i nie naruszający sfery osobistej oddziaływać na wychowanie, pobudzanie zachowań empatycznych oraz rozwój wrażliwości u uczestników zajęć.