2018

W roku 2018 Fundacja będzie realizowała następujące projekty:

  • II Ogólnopolska Biesiada Cygańsko-Słowiańska
  • Renowacja Cygańskich wozów taborowych
  • Wyprawki szkolne dla dzieci romskich
  • Funkcjonowanie romskiej świetlicy integracyjnej
  • Stworzenie warunków poprawnego funkcjonowania romskiej świetlicy integracyjnej
  • Integracyjne zajęcia artystyczne

Zadania zrealizowane, dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.