Funkcjonowanie romskiej świetlicy integracyjnej

W świetlicy były prowadzone zajęcia z dziećmi i młodzieżą polsko-romską. Świetlica była czynna od stycznia do grudnia 2018 roku. Zajęcia były prowadzone trzy razy w tygodniu. Z założenia zajęcia miały odbywać się od godziny 16 do 19, jednak zdarzało się że zajęcia po wcześniejszym poinformowaniu dzieci zaczynały się wcześniej tj. od godziny 15.   Zajęcia odbywały się zarówno w języku romskim jak i polski. Odbywały się zajęcia z historii i kultury narodu romskiego prowadzone przez starszyznę romską, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz artystami pochodzenia romskiego. Dzieci w zależności od wykazanych zdolności i zainteresowań uczestniczyły w warsztatach tematycznych. Były to warsztaty taneczne, wokalne, warsztaty gry na akordeonie oraz jeździeckie. Ze względu na zainteresowanie ze strony dzieci warsztatami teatralnymi, dodatkowo dzieci miały okazję uczestniczyć właśnie w takich warsztatach. Podczas zajęć na świetlicy obecny był również pedagog, który pomagał dzieciom w odrabianiu lekcji oraz w razie potrzeby w zrozumieniu bądź nadrobieniu materiału, z którym dane dziecko miało problem.

W swoje pracy skupiliśmy się na integracji dzieci romskich z pozostałymi uczestnikami zajęć. Z pewnością udało nam się zmienić negatywny stereotyp Roma, jaki funkcjonuje w społeczeństwie Polskim – również wśród dzieci. Sytuacja dzieci romskich jest bardzo trudna, ponieważ język polski jest ich drugim językiem, z którego nauką mają o wiele większy problem, niż ich polscy rówieśnicy. Poprzez zabawę językiem polskim staraliśmy się zainteresować uczniów romskich, ale i polskich nauką oraz samodzielnym zdobywaniem wiedzy.

Podczas zajęć na świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych, nakładaliśmy duży nacisk na pokazanie dzieciom jak radzić sobie z agresją ze strony innych. Uznaliśmy to za bardzo ważny problem, ponieważ zarówno dzieci polskie jak i romskie spotykają się z takimi zachowaniami, na co dzień w szkole czy na podwórku. Romowie zapewne trochę częściej spotykają się z wyzwiskami pod Ich adresem, ale i wśród dzieci polskich zdarza się, że są One wyzywane od grubasów, wieśniaków itp. Z pomocą wykwalifikowanego pedagoga przeprowadziliśmy serie zajęć pod hasłem ” Jak radzić sobie z bullyingiem i dyskryminacją w szkole”

Dofinansowanie zostało wykorzystane w całości.

Zrealizowano dzięki dotacji MSWiA