II Ogólnopolska biesiada cygańsko-słowiańska

Dzięki Biesiadzie możliwe było przybliżenie społeczeństwu większościowemu obrazu i wizerunku Roma oraz kilku innych mniejszości narodowych. Promowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz pozyskiwanie jej miłośników, budowa wśród społeczności postaw antyrasistowskich. Społeczeństwu została przybliżona kultura i tradycja, która nieznana często jest powodem konfliktów i uprzedzeń. Widzowie w jednym miejscu mieli szanse zobaczyć, poznać, różnorodność wielu kultur.  Poprzez konkurs zachęciliśmy młodych ludzi do rozwijania swoich talentów, oraz poznawania wielu kultur za pośrednictwem właśnie muzyki śpiewu i tańca. II Biesiada ponownie jak jej pierwsza edycja przekroczyła nasze oczekiwania. Rekordowa oglądalność TVP 3  jak podają źródła  oraz kilkutysięczna publiczność zgromadzona w Amfiteatrze, jest dowodem na to, że ludzie potrzebują bliskości, integracji i poznawania kultur swoich sąsiadów.  Na Biesiadzie gromadziły się całe rodziny, od malutkich dzieci po seniorów. Amfiteatr ma 2,5 tyś. miejsc siedzących, a z obliczeń służb porządkowych wynika, że podczas biesiady w Amfiteatrze jak również na terenie parku wokół amfiteatru było około 7 tyś ludzi z całej Polski i z zagranicy.

Wydarzenie to było bardzo ważne i niewątpliwie przekaz, jaki mieliśmy w zamiarze trafił zarówno do widzów z Mniejszości narodowych jak i do społeczeństwa większościowego. Bogdan Trojanek tuż po Biesiadzie został odznaczony medalem Miasta Połczyn Zdrój za prace na rzecz integracji oraz podtrzymania tożsamości kulturowej i etnicznej wielu mniejszości w jednym miejscu. Podczas Biesiady odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz romskiej dziewczynki chorej na zespół Bartera i rybia łuskę Glorii Siwak oraz na rzecz Ośrodka Szkolno wychowawczego w Rzepczynie prowadzonego przez Księzy Salezjanów. Pieniądze ze zbiórki zostały podliczone komisyjnie i przekazane na konto Fundacji Pierwsza Pomoc w Krośnie która zajmuje się wspieraniem Glorii. Firma wystawiająca Caterring podczas II Biesiady w ramach rozliczenia za zgodą Królewskiej Fundacji Romów oraz Miasta Połczyn Zdrój wspiera dożywianie dzieci z najuboższych rodzin w szkołach ( jest to forma zapłaty za możliwość rozstawienia się z cateringiem).

Dofinansowanie zostało wykorzystane w całości.

Zrealizowano dzięki dotacji MSWiA.