Renowacja cygańskich wozów taborowych

Zadanie polegało na odrestaurowaniu 2 wozów cygańskich. Wozy zostały przewiezione do zakładu stolarskiego i tam odnowione, pomalowane i wzmocnione. Od pokoleń Romowie wędrowali, wozy były Ich mieszkaniem i środkiem transportu oraz miejscem pracy. Dziś Romowie są juz osiedleni, ale pamiętają o tamtych pięknych dla Nich czasach, o swoich korzeniach, kulturze i tradycji. To dzięki wędrownemu trybowi życia narodziło sie wiele romskich tradycji i powstała nasza piękna i kolorowa kultura. Dzieci i młodzież Romska nie pamiętają czasów wędrownych – taborowych, znają je tylko z opowiadań starszyzny i fotografii. Wozy, które zostały odrestaurowane pozwalają im namacalnie poznać jak żyli Ich dziadkowie i pradziadkowie. Wozy te są wystawiane na różnego rodzaju imprezach, dzięki czemu nie tylko Romowie, ale i społeczeństwo większościowe ma szanse wyobrazić sobie życie Romów w taborach.

Zrealizowano dzięki dotacji MSWiA.