Stworzenie warunków poprawnego funkcjonowania romskiej świetlicy integracyjnej

Dzięki utrzymaniu pracowników biurowych mieliśmy możliwość zachowania ciągłości i wzmocnienia rozpoczętych już i zaplanowanych do realizacji działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży romskiej, ochrony kultury romskiej, poczucia godności i poprawy wizerunku w społeczeństwie. Prowadzenie biura Królewskiej Fundacji Romów jest ważne dla wielu dziedzin życia, dzięki pracownikom jesteśmy w stanie prężniej działać, a podejmowane przez nas działania to między innymi: zachęcanie do edukacji dzieci i młodzieży romskiej poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych, uzyskiwanie dofinansowania na doposażenie uczniów romskich w wyprawki szkolne zachęcanie do realizacji obowiązku szkolnego, podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości romskiej poprzez aktywizacje społeczno zawodową Romów, kreowanie wizerunku Romów w mediach i reprezentowanie Ich interesów, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach kulturalnych i społeczno politycznych dotyczących Romów, pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, organizowanie imprez integracyjnych, pomoc Romom w procesach adopcyjnych dzieci, prowadzenie mediacji z instytucjami państwowymi i zagranicznymi dotyczących spraw romskich, zachęcanie Romów z terenu całej Polski do podejmowania pracy zawodowej poprzez organizowanie z Nimi spotkań i uświadamianie ich w sytuacji na rynku pracy i wskazywanie odpowiedniej drogi. 

Dzięki prowadzeniu biura i zatrudnianiu pracowników Fundacja ma stworzone warunki do poprawnego funkcjonowania romskiej świetlicy integracyjnej w Szczecinku. Romska świetlica integracyjna dla dzieci i młodzieży romskiej funkcjonuje w Szczecinku i realizuje warsztaty rozwoju osobistego m.in. muzyczne, taneczne, plastyczne i teatralne, korepetycje, oraz zajęcia wychowawcze prowadzone przez Starszyznę Romską, a także przejażdżki na kucyku dla małych dzieci.. Fundacja od początku 2014 roku prowadzi działalność świetlicową i realizuje inicjatywy lokalne na rzecz integracji z lokalnymi społecznościami i aktywizacji zawodowej zgodnej z romskimi tradycjami. Dzięki zatrudnieniu pracowników biurowych, Królewska Fundacja Romów może poszerzyć swoje działania i objąć swoją opieką większą ilość Romów.

Dofinansowanie zostało wykorzystane w całości.

Zrealizowano dzięki dotacji MSWiA.