Wyprawki szkolne dla dzieci romskich

Projekt miał na celu wyposażenie uczniów romskich w wyprawki szkolne, w tym głównie w pomoce naukowe, podręczniki, zeszyty. W roku szkolnym 2018/2019 z pomocy skorzystało 18 dzieci romskich ze Szczecinka i okolic.

Ze względu na fakt, że rodziny romskie, często wielodzietne borykające się z biedą nie stać ich na zakup wyprawek szkolnych. Z tego powodu dzieci romskie niechętnie uczęszczają do szkoły czując się gorsze. Dzięki zakupieniu odpowiednich materiałów szkolnych dzieci romskie chętniej chodzą do szkoły. Wyprawki szkolne dla uczniów romskich stanowią jedną z form wyrównywania i zwiększania szans edukacyjnych jak i podnoszenia, jakości kształcenia. Za pieniądze przeznaczone na wyprawki szkolne zostały zakupione miedzy innymi plecaki, piórniki, zeszyty, kredki, flamastry długopisy, bibuły i inne przybory szkolne.

Dofinansowanie zostało wykorzystane w całości.

Zrealizowano dzięki dotacji MEN.