2019

W roku 2019 Fundacja realizowała następujące projekty:

  • III Ogólnopolska Biesiada cygańsko słowiańska połączona z konkursem piosenki w języku Mniejszości Narodowych i Etnicznych
  • Dofinansowanie kosztów obsługi biura Królewskiej Fundacji Romów w 2019 roku prowadzącej działalność na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej Romów.
  • Integracyjne zajęcia artystyczne
  • Białe dni dla społeczności romskiej
  • Stworzenie warunków poprawnego funkcjonowania romskiej świetlicy integracyjnej
  • Integracyjne spotkania młodzieży romskiej i polskiej z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie
  • Funkcjonowanie romskiej świetlicy integracyjnej w Szczecinku
  • Wyprawki szkolne dla dzieci romskich

Zadania zrealizowane, dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.