2020

1. IV Ogólnopolska Biesiada cygańsko-słowiańska połączona z konkursem piosenki w języku Mniejszości Narodowych i Etnicznych
2. Dofinansowanie kosztów biura Królewskiej Fundacji Romów w 2020 roku prowadzącej działalność na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej Romów
3. Funkcjonowanie romskiej świetlicy integracyjnej w Szczecinku