2021

1. V Ogólnopolska Biesiada cygańsko-słowiańska połączona z konkursem piosenki w języku Mniejszości Narodowych i Etnicznych

2. Dofinansowanie kosztów biura Królewskiej Fundacji Romów w 2020 roku prowadzącej działalność na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej Romów    

 3. Funkcjonowanie romskiej świetlicy integracyjnej w Szczecinku4. Kursy zawodowe dla społeczności romskiej, zwiększające szanse na zatrudnienie

5. ,, Z nami Cyganami nie jest źle – spotkania integracyjno – edukacyjne”

6. Kultura romska w poezji i muzyce – Taborowych wspomnień czar
 
 
 Współfinansowane przez MSWiA oraz Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski