Świetlica

Świetlica Integracyjna

Świetlica Integracyjna Królewskiej Fundacji Romów jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym na terenie miasta Szczecinek. Dzieci i młodzież mogą zgłaszać się do placówki same, lub być kierowane przez pedagogów szkolnych i pracowników socjalnych.

Głównym celem świetlicy jest umożliwienie dzieciom, młodzieży romskiej oraz polskiej wspólne spędzanie czasu, kultywowanie tradycji romskich. Nadrzędnym zadaniem jest przybliżenie społeczności polskiej zwyczajów romskich. W świetlicy odbywają się warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne, jak i teatralne. Dodatkowo prowadzone są spotkania ze Starszyzną romską, która opowiada o tradycji i kulturze Romów pielęgnowanej od wieków, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

W świetlicy kładzie się również nacisk na edukację dzieci i młodzieży poprzez pomoc w odrabianiu prac domowych przez wykwalifikowanych pedagogów oraz utrwalenie znajomości liter jak i doskonalenie techniki pisania i czytania. Uczniowie mają również okazję rozwijać i poszerzać swoje zainteresowania.