Zespół romski

Posiedzenie Zespołu Romskiego

W dniu 16 marca w Departamencie Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie odbyło się bardzo ważne Posiedzenie Zespołu Romskiego, który podlega pod MSWiA. Podczas spotkania Romowie poruszyli istotne tematy: edukacja, bezrobocie, mieszkalnictwo. Wszyscy byli zgodni co do tego, że dzieci i młodzież Romska powinna się rozwijać. Ponadto, uczestnicy spotkania byli zgodni również w temacie walki z bezrobociem, które niwelować można za sprawą tworzenia nowych miejsc pracy poprzez otwieranie własnych działalności.

Romowie mimo tego, że coraz częściej kończą studia – wciąż mają problem ze znalezieniem miejsca pracy. Często jedną z decyzji odmowy o uzyskaniu stanowiska miejsca pracy jest pochodzenie i kolor skóry. Wychodząc naprzeciw problemom młodych – otwieranie własnych działalności jest uzasadnione.

W trakcie spotkania była również telefoniczna rozmowa z Henrykiem Kozłowskim – Królem Romów, który w stanowczy sposób nakazał aby Romowie zachowywali swoją kulturę i tradycję. Jednocześnie zachęcał do tworzenia własnych miejsc pracy i rozwoju edukacji.

Związek Romów Polskich zarzucił dla Roberta Bladycza złe wykorzystywanie środków pieniężnych uzyskanych z dotacji. Fundacja Królewska Romów sprawdziła prace i działanie na rzecz młodzieży. To właśnie Robert Bladycz jest prezesem asystentów romskich – pomysłodawcą tego, aby w Szkołach Podstawowych utworzyć stanowiska asystentów romskich. Fundacja Królewska Romów nie zgadza się z przedstawionymi zarzutami.

O sprawach istotnych dla Braci Romów będziemy informować na bieżąco.

We now run shelter homes, schools and a reasonable mess that helps such needy young people. We also have our helpline offices spread throughout the country so one can approach us anytime they need help.