2016

W 2017 roku Fundacja zrealizowała 5 projektów współfinansowanych m.in. przez: